Legea 544/2001 (solicitare informații)

Pentru a solicita ANMCS informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomațiile de interes public, vă rugăm să descărcați formularul-tip pentru solicitarea de informație publică și să-l trimiteți completat la adresaSplaiul Independenței nr.202A, Sector 6, București, 060022 sau prin e-mail la adresa: info@anmcs.gov.ro.


MODELE DOCUMENTE ADMINISTRATIVE

  1. CERERE-TIP DE INFORMAȚII ÎN BAZA LEGII NR.544/2001 (msword .doc)
  2. FORMULAR-TIP PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ – ÎNTÂRZIERE RĂSPUNS  (msword .doc)
  3. FORMULAR-TIP PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ – RĂSPUNS NEGATIV (msword .doc)

MODALITĂȚI DE CONTESTARE

MODALITĂȚILE DE CONTESTARE a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

  • Reclamaţia, care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată;
  • Plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiţionarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(conform art. 5 paragraful (1), litera i) din Legea nr. 544/2001)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate