Legislație

În aceasta pagina puteti consulta Legislatia Nationala cu incidenta în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate


 ARHIVA LEGISLATIVĂ


 LEGISLATIE IN VIGOARE – Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României


PORTAL LEGISLAŢIE Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 432 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi


PORTAL LEGISLAŢIE Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 386/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 322/2019 privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare


PORTAL LEGISLAŢIE  Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 358/2019 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu


PORTAL LEGISLAŢIE Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 353/2019 privind aprobarea standardelor Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu


PORTAL LEGISLAŢIE Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 322/2019 privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de al II-lea ciclu de acreditare


PORTAL LEGISLAŢIE   Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, actualizata la data de 01.09.2019


PORTAL LEGISLAŢIE Ordonanța Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate


PORTAL LEGISLAŢIE Legea nr. 329/2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății


PORTAL LEGISLAŢIE Hotărârea Guvernului nr. 728/2018 privind stabilirea numărului de posturi ale ANMCS precum și înființarea, organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale ale acesteia


PORTAL LEGISLAŢIE Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 176/2018 pentru aprobarea participării, în calitate de observator pe lângă comisiile de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare cu paturi, a unor reprezentanți ai asociațiilor reprezentative ale pacienților la nivel național 


areadHotărârea nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate PORTAL LEGISLAŢIE


Ordinul ministrului Sănătății nr. 446/2017 din 18aprilie privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor PORTAL LEGISLAŢIE


areadLEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii(actualizată până la data de 11 noiembrie 2016  PORTAL LEGISLAŢIE


areadLegea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii PORTAL LEGISLAŢIE


areadOrdonanţa nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii PORTAL LEGISLAŢIE


areadOrdonanţa de urgenţă nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  PORTAL LEGISLAŢIE


Ordinul Președintelui Autorității Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 261/2018 privind aprobarea Etapelor implementării Programului naţional de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului în cadrul unităţilor sanitare din ambulatoriu  PORTAL LEGISLAŢIE

Ordinul Preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 95/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate  PORTAL LEGISLAŢIE

Metodologie (anexă) PORTAL LEGISLAŢIE

Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 96/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Președintelui A.N.M.C.S. nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

PORTAL LEGISLAŢIE

Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 47/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Președintelui A.N.M.C.S. nr. 651/2016 privind recunoașterea, evidența, evaluarea, monitorizarea și perfecționarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai A.N.M.C.S.

PORTAL LEGISLAŢIE

Ordinul nr. 249/2017 privind aprobarea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare, publicat în MOf nr. 993 din 14 decembrie 2017

PORTAL LEGISLAŢIE

Metodologie (anexă) PORTAL LEGISLAŢIE

Ordin 10-2018 categorii de acreditare a spitalelor in al II-lea ciclu de acreditare

PORTAL LEGISLAŢIE

Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 150/2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021

PORTAL LEGISLAŢIE

Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 148/2017 privind aprobarea modalităţii de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021

PORTAL LEGISLAŢIE

ORDIN Nr. 127/2017 din 14 iunie 2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate

PORTAL LEGISLAŢIE

ORDIN Nr. 106/2017 din 15 mai 2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a activităţilor de natură intelectuală desfăşurate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate

PORTAL LEGISLAŢIE

areadOrdinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 651/2016 privind recunoașterea, evidența, evaluarea, monitorizarea și perfecționarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 9 noiembrie 2016.

PORTAL LEGISLAŢIE

areadOrdinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare acreditate

PORTAL LEGISLAŢIE

areadOrdinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 603/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi.

PORTAL LEGISLAŢIE
  • Alte acte normative ale Presedintelui A.N.M.C.S. şi Co.N.A.S.:

Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 58/2018 privind aprobarea documentelor obligatorii solicitate și a documentelor suplimentare necesare desfăşurării procesului de evaluare şi acreditare a unităților sanitare cu paturi

Anexa nr. 1 Ordinului 58/2018

Anexa nr. 2 Ordinului 58/2018


Ordin 131-2017 modificare Ordin 105-2017

Anexa1 Metodologie std ambulatoriu

Anexa2 Contract servicii EMCS

Contract Anexa1 Fisa planificare activitati individuale EMCS

Contract Anexa2–decl_incompatibilitateEMCS

Contract Anexa3 admisibilitate la receptie.

Contract Anexa4–declaratie_impozitare_EMCS

Contract Anexa5–decl_NO_debite fiscale


areadOrdinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 105/2017 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, coordonare și adoptare a primei ediții a standardelor pentru acreditarea unităților sanitare din ambulatoriu și reglementarea modului de contractare cu experții, inclusiv modelul contractului de natură intelectuală care se va încheia cu EMCS.

aread00.Ordin-105-2017-Metodologie-elab-std-ambulatoriu

aread01.Ordin-105-2017-Anexa-1-Metodologie

aread02.Ordin-105-2017-Anexa-2-Registrul-de-activitati

aread03.Ordin-105-2017-Anexa-3-Contract-EMCS

aread04.Contract-anexa1-Fisa-planificare-activitati-individuale-EMCS

aread05.Contract-anexa2-Decl-incompatibilitate-EMCS

aread06.Contract-anexa3-Eligibilitate

aread07.Contract-anexa4-Decl-impozitare-EMCS


areadOrdinul nr. 1350/668/2016 din 25 noiembrie 2016 al Ministrului Sănătății și al Preşedintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate privind aprobarea modalității de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017 – 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 5 decembrie 2016.

areadORDIN nr. 667 din data de 23.11.2016 pentru aprobarea modelului Atestatului de evaluator de servicii de sănătate al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

areadAnexa – ORDIN nr. 667 din data de 23.11.2016  


areadOrdinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 603/2016


areadOrdinului Presedintelui ANMCS nr.555/25.08.2016 privind politici de securitate a prelucrarii de date cu caracter personal


areadOrdinul nr. 365/2016 din 14 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 172/2015 privind selecţia experţilor


areadOrdinul nr. 440/2016 pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi, acreditate în data de 20 iulie 2016


aread Ordinul nr. 269 din data de 24.05.2016 pentru modificarea Ordinului Președintelui ANMCS nr. 67/2016 privind aprobarea unităţilor sanitare cu paturi propuse pentru evaluare în trimestrul II 2016 precum şi a datelor repartizării aleatorii a membrilor în Comisiile de evaluare ale acestora, cu modificările și completările ulterioare.

areadAnexa la Ordinul nr. 269 din data de 24.05.2016


areadOrdinul nr. 233/13.05.2016 – modificare Anexa la Ordinul Președintelui ANMCS nr. 227 / 28.04.2016 privind aprobarea Comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării – număr, coordonare, componență nominală, pentru perioada 16.05.2016 – 20.05.2016


aread Ordinul nr. 227/28.04.2016 privind aprobarea Comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării – număr, coordonare, componenţă nominală, pentru perioada 16.05.2016 – 20.05.2016

areadANEXA la Ordinul nr. 227/28.04.2016


areadORDIN nr. 225 din data de 27.04.2016 pentru modificarea Ordinului Președintelui ANMCS nr. 67/2016 privind aprobarea unităţilor sanitare cu paturi propuse pentru evaluare în trimestrul II 2016 precum şi a datelor repartizării aleatorii a membrilor în Comisiile de evaluare ale acestora

areadAnexa 1 – USP programate pentru evaluare în sesiunea MAI 2016

areadAnexa 2 – USP programate pentru evaluare în sesiunea IUNIE 2016


areadORDIN nr. 218 din 14.04.2016 pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 05 aprilie 2016, aread Anexa Ordinul nr. 218/14.04.2016 – Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 05 aprilie 2016

areadORDIN nr. 211 din 12.04.2016 privind modificarea anexei la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 155 / 31.03.2016 privind aprobarea Comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării – număr, coordonare, componență nominală, pentru perioada 18.04.2016 – 22.04.2016

areadOrdinul nr. 208 din 07.04.2016 ,areadAnexa la Ordinul nr. 208/2016

areadOrdin nr. 152 din 30.03.2016 pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016, areadAnexa la Ordin 152/30.03.2016 – Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016


msword ORDIN  nr.  102 din 16.03.2016 pentru modificarea Ordinului Președintelui ANMCS nr. 67/2016 privind aprobarea unităţilor sanitare cu paturi propuse pentru evaluare în trimestrul II 2016 precum şi a datelor repartizării aleatorii a membrilor în Comisiile de evaluare ale acestora

msword Anexa 1 la Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr.102/16.03.2016

msword Anexa 2 la Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr.102/16.03.2016

msword Anexa 3 la Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr.102/16.03.2016


aread ORDIN  nr.  87 din 15.03.2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 81/2016 pentru aprobarea Comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării – număr, coordonare, componenţă nominală –  pentru perioada 21.03.2016 – 01.04.2016

areadORDIN nr. 85 din 14.03.2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare și a modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi,

areadMODEL CERTIFICAT DE ACREDITARE  areadSUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI DE ACREDITARE

areadORDIN  nr. 84 din 11.03.2016 aprobare model declaratie impozit evaluatori

areadORDIN  nr. 82 din 10.03.2016 modif anexa la ordinul 81-2016 priv comisiile de evaluare a spitalelor

areadORDIN  nr. 81 din 08.03.2016 comisii de evaluare a spitalelor perioada 21.03-01.04.2016


msword Ordinul nr. 71/2016 pentru definirea Evaluatorului Coordonator și atribuțiilor acestuia, precum și pentru aprobarea  Metodologiei de selecție a evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, specializați pentru evaluarea spitalelor, în vederea obținerii calității de evaluator coordonator.

mswordAnexa 1 – Atribuţiile evaluatorului coordonator, precum şi raporturile sale cu preşedintele comisiei de evaluare, în cadrul procesului de evaluare.

msword Metodologia privind desfășurarea Programului de selecție a evaluatorilor de spitale ai A.N.M.C.S. în vederea obținerii calității de evaluator coordonator.

msword Condițiile de participare a evaluatorilor activi, specializați pentru evaluarea spitalelor, la programul de selecție a evaluatorilor coordonatori.


areadOrdin nr. 67 din 01.03.2016 aprobare unități cu paturi propuse pt evaluare trim II


areadORDIN nr. 57 din 18.02.2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de publicare a materialelor pe site-ul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, areadAnexa la ORDIN nr. 57 – Instructiuni de publicare a materialelor pe site-ul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate


areadOrdin nr. 56 din 18.02.2016 modificare ordin nr.105 pt aprobarea modelului de contract

areadOrdin nr. 55 din 17.02.2016 modificare Ordin nr.229-2015 – unitati sanitare cu paturi

areadOrdin nr. 45 din 15.02.2016 dizolvare comisie de evaluare Preventoriu TBC Deleni, Iași

areadOrdin nr. 14 din 04.02.2016 comisii de evaluare spitale , perioada 22.02.2016-04.03.2016

areadOrdin nr. 10 din 25.01.2016 modif Ordin Președinte privind aprobarea unităților sanitare cu paturi propuse pt evaluare

areadOrdin nr. 9 din 14.01.2016 aprobare algoritm de stabilire a nr. de ore-muncă utilizat

areadOrdin nr. 8 din 14.01.2016 modificare ordin 126-2015 aprobare instrumente utilizate in procesul de acreditare

areadORDINE nr. 232-254 din 12.2015

areadORDIN nr. 230 din 29.12.2015 aprobare declaratie structura unitate sanitara cu paturi

areadORDIN nr. 229 din 29.12.2015 aprobare unitati sanitare cu paturi trim I 2016

areadORDIN nr. 210 din 18.12.2015 modificare si completare plan multianual ciclul I si II 2016-2020

areadORDIN nr. 209 din 18.12.2015 modificare si completare plan anula 2016 trimestrul I si II

areadORDIN nr. 208 din 15.12.2015 modif anexa la ordinul nr.53-2015 priv constituirea CD

areadORDIN nr. 203 din 10.12.2015 modificare anexa ordin 153-2015

areadORDIN nr. 175 din 27.08.2015 privind acreditarea unor unităţi spitaliceşti, areadAnexa ORDIN nr. 175 din data de 27.08.2015

areadORDIN nr. 153 din 27.11.2015 comisii de evaluare spitale 14.-18.12.2015

areadORDIN nr. 150 din 19.11.2015 modif ordin nr.126-2015 priv instrumentele actualizate

areadORDIN nr. 149 din 19.11.2015 modif ordin nr92-2015 priv aprobarea unităților sanitare cu paturi propuse pt evaluare

areadORDIN nr. 146 din 19.11.2015  modificare Ordin 139-2015 componenta comisii spital

areadORDIN nr. 139 din 11.11.2015 comisii de evaluare a spitalelor in vederea acreditarii perioada 23.11.2015-27.11.2015

areadORDIN nr. 129 din 16.06.2015 pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale, areadAnexa la Ordinul nr. 129/16.06.2015

areadORDIN nr. 125 din 29.10.2015 pentru modificarea Ordinului Preşedintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 92/2015 privind aprobarea unităților sanitare cu paturi propuse pentru evaluare în trimestrul IV 2015 precum şi a datelor repartizării aleatorii a membrilor în Comisiile de evaluare ale acestora

areadORDIN nr. 120 din 20.10.2015 modificare și completare anexa ordin nr. 104-2015 privind aprob comisiilor de evaluare

areadORDIN nr. 113 din 15.10.2015 modificare ordin nr.126-2015 priv aprobarea instrum actualizate, utilizate in procesul de acreditare

areadORDIN nr. 112 din 15.10.2015 modificare anexa ordin nr.104-2015 priv aprobarea comisiilor de evaluare a spitalelor, perioada 26.10-30.10 .2015

areadORDIN nr. 105 din 13.10.2015 aprobare model de contract de colaborare pt desfășurarea activităților de evaluare, acreditare și monitorizare.pdf

areadORDIN nr. 104 din 13.10.2015 aprobare comisii de evaluare 26.10-30.10.2015

areadORDIN nr. 102 din 08.10.2015 constituore registru evaluatori servicii de sanatate

areadORDIN nr. 93 din 05.10.2015 privind aprobarea selecției voluntarilor pentru pregătirea documentației necesare elaborării Rapoartelor de Acreditare, areadAnexa ORDIN nr. 93 din data de 05.10.2015

areadORDIN nr. 92 din 05.10.2015 privind aprobarea unităților sanitare cu paturi propuse pentru evaluare în trimestrul IV 2015 precum şi a datelor repartizării aleatorii a membrilor în Comisiile de evaluare ale acestora, areadAnexa ORDIN nr. 92 din data de 05.10.2015,

areadORDIN nr. 86 din 29.09.2015 comisie de repartizare aleatorie a evaluatorilor inclusi în registrul evaluatorilor de spitale

areadORDIN nr. 82 din 25.09.2015 modificare anexă la ordinul 68-2015 privind comisiile de evaluare

areadORDIN nr. 80 din 24.09.2015 modificare anexă la Ordinul președintelui ANMCS nr.68-2015 privind aprobarea comisiilor de evaluare

areadORDIN nr. 53 din 16.09.2015 privind constituirea Colegiului Director al Autorităţii Naționale de Management al Calității în Sănătate, areadAnexa ORDIN  nr. 53 din data de 16.09.2015

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate