Colegiul Director

(1) Colegiul director, organ colectiv de conducere al Autorităţii, este format din 25 de persoane, reprezentanţi ai următoarelor autorităţi, instituţii şi organizaţii, prevăzute în art. 11 alin. (1) din Legea 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate.

(2) Membrii Colegiului director prevăzuţi la alin. (1) sunt desemnaţi de autorităţile, instituţiile sau organizaţiile pe care le reprezintă, pentru o perioadă de 5 ani.

(3) Numirea membrilor Colegiului director prevăzuţi la alin. (1) încetează înainte de termen în următoarele situaţii:

 • a) demisie;
 • b) ca urmare a constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor aferente calităţii de membru, la sesizarea preşedintelui sau a membrilor Colegiului director, adresată autorităţii, instituţiei publice sau organizaţiei care l-a desemnat;
 • c) retragerea nominalizării de către autoritatea, instituţia publică sau organizaţia care l-a desemnat în această calitate;
 • d) alte situaţii prevăzute de lege.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), autoritatea, instituţia publică sau organizaţia prevăzută de lege desemnează un nou reprezentant, numit potrivit alin. (2), până la sfârşitul perioadei de 5 ani.

(5) Membrii Colegiului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional, sens în care semnează declaraţii de confidenţialitate.

(6) Modul de organizare şi funcţionare a Colegiului director se stabileşte prin regulamentul propriu, adoptat conform prevederilor alin. (10) lit. a).

(7) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul director emite hotărâri.

(8) Colegiul director se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare.

(9) La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, şi alte persoane în calitate de invitaţi, la solicitarea preşedintelui Colegiului director.

(10) Principalele atribuţii ale Colegiului director sunt:

 • a) adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 • b) aprobă organigrama ANMCS;
 • c) aprobă, la propunerea preşedintelui ANMCS, structura comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare, în baza metodologiei de constituire a comisiilor de evaluare elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS;
 • d) aprobă categoriile de acreditare a unităţilor sanitare, la propunerea preşedintelui ANMCS, avizate conform de către Ministerul Sănătăţii;
 • e) adoptă, prin consens, standardele şi metodologia de acreditare a unităţilor sanitare, care se aprobă prin ordin comun al preşedintelui ANMCS şi al ministrului sănătăţii;
 • f) aprobă condiţiile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare, precum şi monitorizarea unităţilor sanitare;
 • g) aprobă metodologia în vederea recunoaşterii organismelor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate;
 • h) aprobă metodologia în vederea recunoaşterii furnizorilor de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate;
 • i) aprobă metodologia, termenele şi condiţiile de înscriere a unităţilor sanitare în procesul de acreditare şi de planificare a acestora în procesul de evaluare în vederea acreditării;
 • j) aprobă modalitatea de achitare a taxelor de acreditare, de reevaluare şi de reacreditare;
 • k) aprobă planul multianual de acreditare a unităţilor sanitare, la propunerea preşedintelui ANMCS;
 • l) aprobă rapoartele de acreditare a unităţilor sanitare, elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS;
 • m) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al ANMCS, la propunerea preşedintelui ANMCS;
 • n) avizează raportul semestrial şi raportul anual de activitate a ANMCS, la propunerea preşedintelui ANMCS.

(11) Colegiul director poate fi convocat, între şedinţele ordinare, în şedinţe extraordinare, de către Biroul Colegiului director sau de o treime dintre membrii Colegiului director.

MEMBRII CONSILIU DIRECTOR

Colegiul director al ANMCS, organ colectiv de conducere al Autorităţii, este format din 25 de persoane, reprezentanţi ai următoarelor autorităţi, instituţii şi organizaţii, astfel:

 • a) un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale;
 • b) un reprezentant al Guvernului României;
 • c) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
 • d) un reprezentant al Academiei Române;
 • e) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale;
 • f) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România;
 • g) un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 • h) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;
 • i) un reprezentant al Colegiului Farmaciştilor din România;
 • j) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
 • k) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • l) un reprezentant al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 • m) un reprezentant al Asociaţiei Spitalelor din România;
 • n) un reprezentant al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private;
 • o) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor de Spital din România;
 • p) un reprezentant al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
 • q) un reprezentant al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei;
 • r) 3 reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector sanitar;
 • s) 4 reprezentanţi desemnaţi de asociaţiile reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional;
 • t) preşedintele ANMCS

  Componența nominală a Colegiului Director al ANMCS

BIROUL PERMANENT AL COLEGIULUI DIRECTOR

(1) Biroul permanent al Colegiului director este format din 7 membri, după cum urmează:

 • a) preşedintele ANMCS, care este membru permanent;
 • b) 6 membri, aleşi prin rotaţie de către Colegiul director din rândul membrilor acestuia, pentru o perioadă de 6 luni.

(2) Biroul permanent al Colegiului director se întruneşte lunar, în perioada dintre şedinţele ordinare ale Colegiului director.

(3) Colegiul director stabileşte, prin hotărâre adoptată în şedinţă ordinară, atribuţiile şi limitele de exercitare a acestora de către Biroul permanent.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate