Atribuţii, Misiune, Viziune, Valori

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului.

Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare.

ANMCS este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

DECLARAȚIA PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Obiectivele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

 1.  să evalueze toate categoriile de unități sanitare din punctul de vedere al calității serviciilor de sănătate și al siguranței pacientului;
 2.  să elaboreze o metodologie de identificare, raportare și monitorizare a efectelor adverse asociate asistenței medicale, fără caracter acuzator;
 3.  să informeze personalul cu atribuții în procesul de management al calității cu privire la asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
 4.  să formeze personalul cu atribuții în procesul de management al calității;
 5.  să informeze pacienții cu privire la calitatea serviciilor de sănătate oferite de unitățile sanitare, pentru creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor de sănătate;
 6.  să pună la dispoziția autorităților centrale decidente informații privind calitatea serviciilor de sănătate și siguranța pacientului;
 7.  să promoveze conceptul de management al calității în sănătate și siguranței pacientului prin editarea de publicații, elaborarea de materiale promoționale, organizarea de manifestări științifice.

Principalele atribuții ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate:

a) participă, în colaborare cu Ministerul Sănătății, la elaborarea Strategiei naționale pentru asigurarea calității în sistemul de sănătate;

b) propune Ministerului Sănătății și Guvernului proiecte de acte normative în vederea corelării legislației naționale privind asigurarea calității serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaționale în domeniu;

c) elaborează standardele și metodologia de acreditare a unităților sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătății și a autorităților, instituțiilor și organizațiilor care au reprezentanți în Colegiul director al ANMCS, și îndeplinește formalitățile necesare recunoașterii internaționale a acestora;

d) recunoaște, conform metodologiei aprobate prin ordin al președintelui ANMCS, furnizorii de servicii de consultanță în domeniul calității serviciilor de sănătate, precum și pe cei de formare a personalului specializat în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate;

e) evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unitățile sanitare și monitorizează asigurarea calității serviciilor de sănătate la nivelul acestora;

f) emite și retrage certificatul de acreditare a unităților sanitare, în condițiile aprobate prin hotărârea Colegiului director;

g) inițiază, promovează și desfășoară activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate și elaborează recomandări către autoritățile centrale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;

h) informează populația cu privire la nivelul de conformitate cu standardele de acreditare a serviciilor furnizate de către unitățile sanitare, pentru asigurarea și îmbunătățirea calității și siguranței pacienților;

i) pune la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a altor terți plătitori, în condițiile legii, la cererea acestora, informațiile privind nivelul calității serviciilor de sănătate prestate de către unitățile sanitare acreditate, care doresc să contracteze servicii cu acestea;

j) poate propune, cu avizul conform al Colegiului director, înființarea de oficii teritoriale ale ANMCS, pentru creșterea eficacității și eficienței procesului de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, în funcție de numărul unităților sanitare care intră în procesul de acreditare. Înființarea oficiilor se face prin hotărâre a Guvernului;

k) poate propune, prin hotărârea Colegiului director, înființarea de structuri consultative cu părțile interesate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;

l) poate coopera cu organisme similare din alte țări, precum și cu alte organisme internaționale de specialitate în domeniul său de activitate.


Misiunea

Managementul calității în sănătate determină asigurarea și îmbunătățirea continuă, la nivel național, a calității serviciilor de sănătate și a siguranței asistenței medicale, având în centrul preocupării pacientul și, prin standarde adoptate cu consensul părților interesate, implementarea celor mai bune practici medicale și manageriale. Realizarea acestei misiuni urmărește îmbunătățirea cadrului organizatoric, modificarea culturii organizațiilor din sănătate, prin acțiuni de promovare a conceptului de calitate în sănătate.

Misiunea se realizează prin:

 • raportare la standarde de acreditare adoptate prin consensul părților interesate;
 • implementarea celor mai bune practici medicale și manageriale;
 • îmbunătățirea cadrului organizatoric, modificarea culturii organizațiilor din sănătate;
 • acțiuni de promovare a conceptului de calitate în sănătate, de susținere a sistemului de sănătate;
 • stimularea aderării la conceptul de calitate în sănătate a societății civile, a instituțiilor academice și a societăților științifice medicale, a tuturor unităților sanitare și a instituțiilor responsabile în domeniul sănătății;
 • stimularea unităților sanitare să exceleze în furnizarea asistenței medicale sigure, eficiente și de cea mai înaltă calitate;
 • măsurarea calității în cadrul unui proces organizat de evaluare externă și de acreditare a unităților sanitare.

Viziunea
Asigurarea accesului universal și echitabil la servicii de sănătate sigure, eficace și eficiente, conforme cu nivelul progresului înregistrat de tehnica și științele medicale, cu nivel ridicat de satisfacție a populației, cu personal bine pregătit în domeniul calității și preocupat de creșterea continuă a nivelului de calitate.


Valorile fac parte din cultura organizațională și stau la baza comportamentelor manifestate de Salariați și activităților desfășurate în cadrul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate:

a) Calitate și performanță:

„Menținem nivelul de performanță, îl evaluăm în dinamică și urmărim să-l îmbunătățim în conformitate cu standardele de performanță și obiectivele noastre. Suntem preocupați permanent să identificăm oportunități de îmbunătățire a acțiunilor, activităților și rezultatelor. Urmărim să avem un comportament etic în toate împrejurările, în interacțiunile noastre în cadrul instituției și în afara ei. Nivelul ridicat de calitate reprezintă o însușire esențială, valoroasă și pozitivă cu care ne identificăm și care contribuie la atingerea scopului nostru final”.

b) Integritate și încredere:

“Suntem onești și corecți, credem cu convingere în principiile etice și în profesionalism. În interacțiunile noastre, avem întotdeauna în vedere binele comun, scopul, rolurile și prioritățile. Valorile etice stau la baza comportamentului nostru zilnic. Respectăm legea și regulile, iar faptele ne reprezintă și ne recomandă. Suntem responsabili și loiali față de principiile raționale. Discutăm sincer, cu obiectivitate și tact cu interlocutorii noștri și respectăm adevărul”.

c) Demnitate și respect:

“Prețuim oamenii, îi tratăm corect, cu demnitate, și ne respectăm promisiunile. Căutăm mai întâi să întelegem și apoi să fim înteleși. Ne orientăm resursele spre nevoile colaboratorilor noștri. Acordăm încredere și recunoaștem valoarea. Avem o atitudine deschisă și participativă; urmărim atingerea scopului comun, cu respectarea principiilor morale. Întotdeauna vorbim cu respect, ascultăm cu rabdare și înțelegere un punct de vedere diferit. Transmitem respect prin vorbe, fapte, atitudine și caracter. Oferim feedback de calitate celor cu care interacționăm”.

d) Pasiune și inspirație:

“Relaționăm și acționăm cu deschidere, entuziasm și implicare, dar rămânem fideli scopurilor și valorilor noastre. Investim timp și energie în ceea ce facem și influențăm lucrurile în bine. Utilizăm timpul la potențialul maxim. Suntem perseverenți, curajosi și mândri de locul nostru de muncă. Ne motivează ceea ce facem și suntem impulsionați de dorința de autodepășire. Ne direcționăm munca într-un mod constructiv, spre a fi de folos colaboratorilor noștri. Angajamentul, implicarea și loialitatea sunt importante pentru noi”.

e) Colaborare și perseverență:

“Suntem proactivi și gândim caștig – caștig. Căutăm, cu seriozitate, cele mai bune soluții care aduc valoare activităților colaboratorilor noștri. Perseverăm în convingeri, în atitudini, în muncă și nu ne descurajăm în fața dificultăților. Suntem pozitivi, credem în echipă și în competitivitatea pozitivă. În interacțiunile profesionale avem în vedere argumentația solidă, simplitatea și moderația. Promovăm dialogul și credem că împreună putem ajunge mai rapid la soluții mai bune decât individual, separat. Îmbinăm cu succes performanța profesională cu dezvoltarea personală”.

f) Învățare și creativitate:

“Ne îmbogățim bagajul de cunoștințe prin studiu și experiențe. Învățăm și aplicăm repede ce am aflat, dacă este constructiv și servește scopurilor activității noastre. Suntem conștinciosi și vrem să facem lucrurile cât mai bine posibil. Venim cu idei, propuneri și noi oportunități care să aducă valoare colaboratorilor și echipelor noastre. Dăm dovadă de originalitate și flexibilitate, creăm concepte sau combinăm concepte existente pentru a realiza noul și pentru a identifica soluții noi, simple, eficiente și performante. Evaluăm adecvat punctele de vedere diferite ale celor implicați și le armonizăm împreună”.

g) Discernământ și responsabilitate:

“Evaluăm situațiile la justa lor valoare, anticipam si identificăm nevoi, metode adecvate de rezolvare și soluțiile cele mai potrivite. Gândim pe termen lung dar ne planificăm și analizăm fiecare pas. Înțelegem semnificația acțiunilor noastre și analizăm cu atenție, în avans, consecințele acestora. Ne pastrăm energia dar facem cu responsabilitate, curaj și asumare tot ceea ce trebuie pentru a ne ajuta colaboratorii. Suntem rezonabili și eficienți, dar știm și să cerem ajutor atunci când avem dificultăți în a rezolva o problemă. Avem curajul și demnitatea de a ne asuma responsabilitatea acțiunilor noastre. Cunoaștem adevărata valoare a timpului nostru și al colaboratorilor noștri”.

h) Empatie și diplomație:

“Putem să apreciem fără să judecăm, înțelegem perspectiva interlocutorilor noștri și ne străduim să îi ajutăm. Suntem raționali, dar și emoționali. Avem grijă de ceea ce avem deja, când folosim ceea ce știm, când ne orientăm spre soluții, când ne facem treaba cât putem de bine. Cerem ajutor atunci când este necesar și oferim celorlalți sprijin din proprie inițiativă. Înțelegem interesele comune, stabilim canale optime de comunicare și construim relații de valoare și de durată, pe bază de încredere și siguranță. Facem tot ceea ce ține de noi, iar în acțiunile noastre ne ghidăm după regula bunului simț”.

Sursa: Codul de conduită al personalului contractual din cadrul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (Principiile generale, Art. 5, Aliniatul (2))

Sari la conținut