Anunț consultare publică – Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al evenimentelor adverse asociate asistenței medicale

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al evenimentelor adverse asociate asistenței medicale.

Proiect HG  / Nota de fundamentare 

Propunerile, sugestiile sau opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate din Splaiul Independenței nr. 202A, sector 6, București, cod 060022, sau la adresa de e-mail laura.ioanitescu@anmcs.gov.ro, în termen de 10 zile de la afișare.

Sari la conținut